خشتێ سالا 2013-2014 یێ قوتابخانا نولێج چیه ؟

     ئه‌ڤ خشتێ ل خارێ هێش لژێر گوهورینایه ، و یێ ده‌مییه‌.

 

 

 

ده‌مێن گرنگ

سه‌ره‌دانا  بوردێ سه‌رپه‌رشتا

شه‌مبی

نه‌هاتیه‌ دانان

ئاهه‌نگا ڤه‌کرنا قوتابخانێ

سێ شه‌مب

نه‌هاتیه‌ دانان

کومبونا ده‌یبابا

چارشه‌مب

نه‌هاتیه‌ دانان

کومبونا ماموستایا

سێ شه‌مب

نه‌هاتیه‌ دانان

روژا ئێکێ یا قوتابخانێ

چارشه‌مب

نه‌هاتیه‌ دانان

روژ و ده‌مێن قوتابخانێ

ئێک شه‌مب

8:30سپێدێ – 2:30 ئێڤار

 

 

دوشه‌مب

8:30سپێدێ – 2:30 ئێڤار

 

 

سێ شه‌مب

8:30سپێدێ – 2:30 ئێڤار

 

 

چار شه‌مب

8:30سپێدێ – 2:30 ئێڤار

 

 

پێنج شه‌مب

8:30سپێدێ – 2:30 ئێڤار

 

 

ئه‌ینی

ڕاهێنان

 

 

شه‌مبی

ڕاهێنان

 

 

 

 

 

ڕوژێن بێهنڤه‌دانێ

هه‌یڤ

سال

روژێن بێهنڤه‌دان

هه‌یڤا9

2013

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا10

2013

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا11

2013

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا12

2013

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا 1

2014

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا2

2014

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا3

2014

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا4

2014

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا5

2014

هێشتا بریار نه‌هاتیه‌ دان

هه‌یڤا6

2014

قوتابخانی ل هه‌یڤا 6 نینه‌

هه‌یڤا7

2014

قوتابخانی ل هه‌یڤا 7 نینه‌

هه‌یڤا8

2014

قوتابخانی ل هه‌یڤا 8 نینه‌