وانه‌ ب چ زمان دهێنه‌ خاندن؟

پرانیا وانێن مه‌ بزمانێ ئینگلیزینه‌. زمانێ کوردی (رێزمان، زمان و ئه‌ده‌ب) و خواندنێت جڤاکی ب زمانێ کوردی نه‌. قوتابیێن مه‌ دێ د ده‌مه‌کێ کێم دا بنه‌ شاره‌زایێن زمانێ کوردی و ئینگلیزی.