بهایێ هه‌ر ساله‌کا خوێندنێ ل قوتابخانا نولێج چه‌نده‌؟

بهایێ سالا خواندنا 2010-2011 ل قوتابخانا نولێج 2300$ بو هه‌ر قوتابییه‌کی، کو مه‌زاختیێن وانا، په‌رتوکا، فراڤینا قوتابی، و هنده‌ک مه‌زاختیێن جودا جودا.